Gifant vzw

Origineel straattheater en Inspirerende workshops

t. +32 (0) 486 87 18 18

info@gifant.be

Specifieke doelgroepen

Mensen met mentale en/of fysieke beperkingen, kansarmen, buitengewoon onderwijs, (ernstig) zieke kinderen en jongeren, ... .

Workshop(s) voor zowel jong als oud, met als aandachtspunt de harmonieuze ontwikkeling van de persoon. Hier stimuleren we hun sociale, motorische, cognitieve en emotionele vaardigheden door de prikkeling van hun artistieke fijngevoeligheid en expressie. Maar vooral ook amusementvolle kunstdagen.

 • sociaal
  bv. leren omgaan met verwachtingen van jezelf en anderen
 • motorisch
  bv. het aanleren van nieuwe bewegingen;
 • cognitief
  bv. stimuleren van het abstract denken
 • emotioneel
  bv. emoties hanteren via expressie en fantasie.

Onze begeleiders zijn actief in kinder- en jeugdpsychiatrie en begeleidden workshops met verscheidene doelgroepen Oa. Arkgemeenschappen, Handicum, Oranje, Buitengewoon onderwijs, kansarmenorganisaties, Mus-e België, ... .