Pesten

"Ze zeggen dat hij stinkt als een varken"

Artistiek project rond pesten voor leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.

Gifant vzw werkt graag nauw samen met MUS-E Belgium (www.mus-e.be) aan dit project.

mus-e

MUS-E Belgium is een open platform voor professionele kunstenaars die vanuit een sociaal en maatschappelijk engagement hun kunstpraktijk vertalen in kunsteducatieve trajecten. Binnen het proces van actieve kunstbeleving wordt uitgegaan van de leefwereld van de deelnemers waarbij interculturele dialoog een belangrijke plaats krijgt en de sociale integratie wordt bevorderd.

MUS-E Belgium heeft 13 jaar ervaring met artistiek werken in de meest uiteenlopende scholen en klassen. Heel vaak geven leerkrachten of directies aan dat bepaalde spanningen in de groep of kinderen die 'vervelend' gedrag vertonen een impact hebben op het leren in de klas. De groepsdynamiek heeft dan al gauw te lijden onder negatieve gedragingen, bestraffingen en een onrustige sfeer waardoor het voor iedereen moeilijk wordt om ontspannen en positief te zijn.

Jezelf durven tonen zoals je bent en respect hebben voor het anders zijn van de anderen in de klas gaan een positieve sfeer en een gevoel van verbondenheid vooraf. Kunstenaar Hannes Goffin werkt door middel van non-verbale expressie aan het leren positief bekrachtigen van de anderen en van jezelf. Deze artistieke samenwerking is een stimulans voor de kinderen en hun leerkracht om elkaar op een nieuwe manier te leren kennen. In deze positieve sfeer voelen de kinderen zich steeds vrijer om zich te uiten en om elkaar zien zoals ze elkaar nog nooit hebben gezien. Op een speelse manier wordt pestgedrag blootgelegd en doorbroken. Immers, 'pesters' zijn vaak zelf gekwetst geweest of zijn bang en onzeker. Voor jongere kinderen neemt Hannes ook een vriend mee, Jos (een handpop), een lief dier dat door de aanmoediging van de kinderen zijn angst overwint en met elk kind individueel contact maakt.

pesten

In dit traject willen we ook de leerkrachten ondersteuning bieden om vanuit hun eigen troeven en persoonlijkheid de groepsdynamiek in goede banen te leiden. Samen bekijken we wat er precies fout loopt in de klas. Door zelf met de groep aan de slag te gaan, kan Hannes observeren en zoeken naar een samenwerking die de groep ligt en worden deze beschouwingen vervolgens met de leerkracht(en) gedeeld. Tijdens de workshop verkennen we vooral de onuitputtelijke mogelijkheden van non-verbale expressie om kinderen tot stilte aan te manen, te bekrachtigen, te enthousiasmeren etc.

Gifant vzw en MUS-E Belgium stellen een pakket voor dat op maat van de school uitgewerkt en aangepast kan worden.

  1. Gesprek vooraf met de leerkrachten/het schoolteam waarin het belang van non-verbale communicatie wordt uitgelegd ter voorbereiding van het artistieke traject (1,5 u)
  2. 5 artistieke ateliers met de kinderen (2u per atelier) waarin Hannes door middel van theater, expressie en beeldend werken aan een positievere groepsdynamiek werkt
  3. 1 workshop met de leerkrachten mbt non-verbaal contact (2u)
  4. Nagesprek met de leerkrachten/het schoolteam (1,5 u)
  5. Uitbreiding: filosoferen met kinderen over het anders zijn van elk kind (onder leiding van Jan De Bruyckere)

In overleg kan er ook bekeken worden of er ook een langdurig artistiek traject in één of meerdere klassen kan opgestart worden waarin nog meer mogelijkheden worden gecreëerd voor de kinderen om zich creatief uit te drukken en te experimenteren.

pesten

 

Neem gerust contact met ons op voor meer info:

Gifant vzw
Coördinator Hannes Goffin
GSM 0486 87 18 18

of

MUS-E Belgium
Jozefien Muylle
coördinator MUS-E Belgium
gsm 0499 10 66 50
Open platform voor kunst en co-creatie
Terhulpsesteenweg 61
1180 Brussel
T 02 660 25 80
www.mus-e.be
Ook op facebook

 

MUS-E Belgium is verbonden aan de International Yehudi Menuhin Foundation en haar missie "Give a voice to the voiceless" en het bevorderen van de interculturele dialoog.

 

Nascholing op school, spelen met je lichaamstaal (in combinatie met pestgedrag op school)

Via spel en methodieken vanuit improvisatietheater en mime beleven we plezier en ontspanning. Daarbij leren we een aangename klassfeer te creëren en ontdekken we welke boodschap we met ons lichaam communiceren aan onze leerlingen. Een hele boterham dus! Je gebruikt jezelf als inspiratiebron, en merkt zo al gauw wat werkt en wat niet. Je krijgt tools aangereikt om non-verbale technieken toe te passen in het klasgebeuren, samen met de leerlingen. Je ontdekt hoe jouw lichaamstaal kinderen kan uitnodigen tot een andere houding en nieuw gedrag. Tijdens deze nascholing werken we met sociaal- emotionele doelstellingen. Je leert op welke wijze - met behulp van eenvoudige theatertechnieken (kringspelen, expressie, mime, enz) - ongewenst gedrag van leerlingen voor te kunnen zijn of een constructieve houding net te stimuleren. Kapstokken worden aangereikt om meer procesgericht met 'moeilijkere' leerlingen om te gaan en een negatieve sfeer in de groep om te buigen.

Er wordt een nieuw perspectief toegevoegd aan je huidige waaier van invalshoeken, om nog beter te kunnen kiezen van waaruit jij als leerkracht het klasgebeuren het best bekijkt.

Sessies vanaf 2u tot langdurige artistieke trajecten.