Creatief atelier

In dit creatief atelier nemen we de kunstenaartjes mee in een boeiend geheel, waar een thema ( anders-zijn, natuur/milieu, fantasie en leefomgeving) via theater tot leven komt.

Op theatrale, spontane en creatieve manier leren ze werken met verschillende materialen en technieken (met gips, klei, blik, hout, ...of afvalmateriaal) .

Verscheidene kunstprojecten kwamen tot stand dankzij Ecohuis Antwerpen (EHA!) , cultuur centra, scholen, .... .

Contacteer Gifant
 
Jullie voorzien Een ruim lokaal met tafels en stoelen, verf (R/G/BL/W/ZW), verfborstels, scharen, potloden, kladpapier en schorten
Materiaalkost Materiaal kan ook tegen kostprijs worden voorzien door Gifant
Transportkost 0,35 € / km vanaf Gent
Leeftijd - 6 tot 9 jaar
- 10 tot 12 jaar
- 13 tot 16 jaar
Opm: minimum 4 en maximum 16 deelnemers voor 1 begeleider. Gifant beschikt over meerdere begeleiders indien de groep groter is.